Praktische informatie: Symfonisch Blaasorkest

Dirigent:
Jos Schroevers

Repetitietijd:
maandagavond van 20.00 tot 22.30

Locatie:
De Wetering, Weteringplein 1, Loon op Zand

Niveau:
Minimaal niveau C of vergelijkbaar.

Contributie:
140 euro per persoon per jaar (eerste en tweede gezinslid)
Voor meerdere gezinsleden kan een korting gelden
25 euro per persoon per jaar voor gebruik instrument van de vereniging

Opzegging van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan worden opgezegd per het einde van het kalenderjaar.

Contactpersoon:

Mevr. Christiane Hoekstra, (06) 36 36 72 80 of sophiasvereeniging@hotmail.com