Muziek bij de BSO

Jeetje wat vliegt de tijd! Ineens is het einde van het schooljaar in zicht… Zo ook voor  Stichting Muziekopleiding Loon op Zand. Tentamens en evaluaties worden ingepland en bij ‘Muziek bij de BSO’ is blok 5, het laatste blok, net gegeven. Een kleine terugblik.

Tijdens dit blok zijn diverse instrumenten in de schijnwerpers gezet. Verschillende leerlingen van ‘Stichting Muziekopleiding Loon op Zand’, ‘Pianopraktijk Janine’ en ‘Les met Lamm’ kwamen wat vertellen over het muziekinstrument dat zij bespelen. Samen met de kinderen bekeken we of we de verschillen tussen de instrumenten ook konden horen en zien. Welk instrument speelt laag en welke speelt hoog? Is het een koper-, hout-, slag of snaarinstrument? Hoe krijg je (in hemelsnaam) geluid uit het instrument? Klinkt het hard of zacht? Wat weet jij zelf al van het instrument? In elke les stond de melodie van Wellerman, waardoor de verschillen ook makkelijk hoorbaar waren.

Het allerleukste van deze lessen? Zelf blazen op de gekleurde oefeninstrumenten! Mijn muzikale oren werden er niet altijd even blij van, maar het was fantastisch om te zien hoe iedereen uit de meeste instrumenten geluid kon krijgen. Voor de saxofoon en klarinet moest je het ‘opa-mondje’ gebruiken (alsof je geen ondertanden hebt), bij de hobo moest je doen alsof je helemaal geen tanden in je mond hebt en bij de trompet, bugel, trombone en hoorn moest je juist je lippen laten trillen. Heerlijk hoe iedereen bleef proberen, juist níet opgaf als het niet meteen lukte, of aanwijzingen gaf aan een ander. De piano en gitaar hebben we uitgebreid besproken, maar bij gebrek aan oefeninstrumenten konden de leerlingen deze niet uitproberen.

Ouders, leerlingen en de hulptroepen hebben inmiddels een filmpje ontvangen, gemaakt door juf Wendy, zodat ze nog even kunnen nagenieten en bekijken op welke instrumenten hun kind gespeeld heeft. Het was weer een succes, samen muziek maken is het leukste dat er is!

Aan het eind van de laatste les werden de diploma’s en proefleskaarten uitgereikt aan de leerlingen van ‘Muziek bij de BSO’ en met een grote glimlach verliet iedereen het lokaal. We hopen jullie snel weer te zien bij een gratis proefles of bij het nieuwe seizoen ‘Muziek bij de BSO’!

Mijn dank is groot aan juf Wendy die van iedere les weer een feestje maakte en aan iedereen die op zijn of haar manier weer een steentje heeft bijgedragen! Ook komend schooljaar verzorgen wij weer lessen ‘Muziek bij de BSO’. We zijn druk bezig met de planning. Houd hiervoor de nieuwsbrief van school of ‘de Rond de Toren’ in de gaten. We starten in ieder geval met twee groepen; groep 1 t/m 3 en groep 4 t/m 7. Op deze manier kunnen we het aanbod beter afstemmen op het niveau van de kinderen in de groepen. Wilt u wat meer informatie? U kunt altijd contact met mij opnemen. Voor iedereen alvast een fijne zomer!

Muzikale groet, Marijke van Esch

stichtingmuziekopleidingloz@gmail.com