ANBI: Muziekopleiding

Statutair bestuur Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Voorzitter:                      Dhr. L. Reijnen

Penningmeester:            Dhr. A. Bon

Secretaris:                      Mevr. B. Essers-Jacobs

Algemeen bestuurslid:  Mevr. H. van Hurck

Algemeen bestuurslid:  Dhr. J. van Esch

Adviseur: Dhr. P. Essers

Beloningenbeleid Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Docenten van Stichting Muziekopleiding Loon op Zand ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de Stichting als zelfstandige verrichten.

De bestuursleden en andere vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de Stichting Muziekopleiding krijgen geen vergoeding in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden. De Coördinator Muziekopleiding ontvangt van de Stichting de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding voor de werkzaamheden die hij/zij verricht aangezien de werkzaamheden qua tijd en verantwoordelijkheid een betaalde baan zouden kunnen zijn.

Meerjaren beleidsplan 2020-2025

Documenten

Jaarverslagen

Financieel overzicht

Balans