ANBI: Muziekopleiding

Statutair bestuur Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Voorzitter:                      Dhr. L. Reijnen

Penningmeester:            Dhr. A. Bon

Secretaris:                      Mevr. B. Essers-Jacobs

Algemeen bestuurslid:  Mevr. H. van Hurck

Algemeen bestuurslid:  Dhr. J. van Esch

Algemeen bestuurslid: Dhr. P. Essers

Beloningenbeleid Stichting Muziekopleiding Loon op Zand

Docenten van Stichting Muziekopleiding Loon op Zand ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij voor de Stichting als zelfstandige verrichten.

De bestuursleden, coördinatoren en andere vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de Stichting Muziekopleiding krijgen geen vergoeding in welke vorm dan ook voor hun werkzaamheden.

Meerjaren beleidsplan 2020-2025

Documenten

Jaarverslagen

Financieel overzicht

Balans