Koninklijke Sophia’s Vereeniging

Manon, Janna en Tessa doen examen

Op 12 en 16 juli waren er examens. Manon, Janna en Tessa hebben een beste beentje voor gezet en zijn geslaagd voor hun examen. Lees meer →

We mochten weer

Heel langzaam ging de wereld weer open op donderdag 20 mei jl starten (bijna) voltallig SPE en SOL onder de 18 met hun repetities. Lees meer →