Informatie Muziekopleiding Loon op Zand

Instrumenten
Voor de volgende instrumenten zijn er opleidingsmogelijkheden:
Hout: klarinet - hobo - fluit - saxofoon - fagot
Koper: trompet - hoorn - trombone - bariton
Slagwerk: ongestemd slagwerk (o.a. kleine trom, drumstel) – gestemd slagwerk (o.a. marimba, klokkenspel)
Elke leerling krijgt van ons een kwalitatief goed instrument in bruikleen. De huur bedraagt 50 euro per jaar (vanaf het moment dat de leerling in één van de orkesten meespeelt, wordt dat 25 euro per jaar (de leerling gaat dan wel contributie betalen).

Docenten
De Stichting Muziekopleiding heeft per instumentengroep één of meerdere gekwalificeerde docenten die de lessen verzorgen. Vaak spelen deze docenten ook mee in het harmonieorkest. Zij weten als geen ander wat er heden ten dage muzikaal vereist is voor zo'n orkest en bereiden hun leerlingen te zijner tijd daarop ook voor.

Lessen
Iedere leerling krijgt per week 25 minuten privé-les op het instrument. Het laatste jaar voor het examen C kan (in overleg met het bestuur van de stichting) de lesduur verlengd worden naar maximaal 30 minuten, voor het examen D wordt de lestijd (ook in overleg met het bestuur van de stichting ) verlengd naar 45 minuten. In de schoolvakanties is er géén les, met dien verstande dat er MINIMAAL 36 lessen op jaarbasis gegeven moeten worden. De lestijden worden in overleg met de docent, coördinator en leerling vastgesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele andere activiteiten van de leerling.
Voor elk examen worden theorielessen ingepland. De theorielessen worden gegeven door de vakdocent hiervoor. In de lessen wordt zowel de stof uit het aan te schaffen boek behandeld, als aanvullende stof door de docent gegeven, beide wordt geëxamineerd. Het volgen van de lessen is verplicht. De eigen bijdrage voor de theorielessen bedraagt € 25,- (te voldoen bij de eerste theorieles rechtstreeks bij de vakdocent). Verder moet er een theorieboek aangeschaft worden. Welk en waar te verkrijgen hoort de leerling van de theorie-vakdocent.

Examens
diploma hafabra 01Als een leerling toe is aan een examen dan zal dit in principe altijd plaatsvinden in december. Elk examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel. Het theorie-examen moet eerst met goed gevolg afgelegd zijn alvorens een leerling kan deelnemen aan het praktijkexamen. De theorie-examens vinden meestal plaats rond de herfstvakantie. Er is een hoog slagingspercentage, maar bij onverhoopt zakken is er altijd een herkansingsmogelijkheid. De praktijkexamens worden afgenomen volgens de eisen van het Raamleerplan, dat in 2000 van kracht is geworden. Er wordt door onze Stichting een externe examenvoorzitter aangesteld.
Leerlingen die niet op examen gaan ontvangen rond Kerstmis een rapport van de eigen docent.
In de maanden mei/juni krijgt elke leerling bovendien een tentamen welke afgenomen wordt door de eigen docent samen met een collega-docent. Uitvoerig wordt dan gerapporteerd waaraan nog aandacht geschonken dient te worden.

Lesgelden
Vanaf seizoen 2012-2013 kan er door leerlingen onder de 18 jaar met minimaal C-examen of door volwassen leerlingen een 10-lessenkaart gekocht worden. De kosten van een 10-lessenkaart bedraagt € 165,= , en is maximaal 2 jaar geldig vanaf de aankoopdatum.

Door subsidies kunnen wij de lesgelden relatief laag houden.
De lesgelden voor het seizoen 2014/2015 zijn:
• Spelenderwijs Muziek: € 95,= (30 lessen van 45 minuten, géén lidmaatschap van Sophia vereist!)
• Privé-lessen t/m 18 jaar: € 385,= (eerste leerling van het gezin); € 355,= (tweede leerling van het gezin); € 320,= (derde leerling van het gezin)
• Privé-lessen volwassenen: € 550,=

ANBI financieel
Baten en lasten 2015
Budget 2016
Balans 2015
Visie Stichting Muziekopleiding Loon op Zand